Media

För att titta på videos eller läsa dokument så klickar du på de röda länkarna.
Filen öppnas då upp i ett separat fönster.

Artiklar
 
Artikel om Utmattningssyndrom av psykolog Magda Hauser

Artikel om att hjälpa barn i sorg på
Nya Ludvika Tidning

 
Föreläsningar av andra
 
UR Kunskapskanalen, föreläsning - Att bearbeta sorg, del 1

UR Kunskapskanalen, föreläsning - Att bearbeta sorg, del 2

UR Kunskapskanalen, föreläsning - Att bearbeta sorg, del 3


Informationsvideos från Vennagården

Vem är jag - En kort presentation

Om konflikter - Konflikter eller missförstånd?

Om stress och utmattning - Fungerande rehabilitering
 

Uppsatser och forskning

Forskning om metoden Sorgbearbetning (extern länk) - The Grief Recovery Method, Evidance based

Avhandlingen - The Grief Recovery Method® instrument: Development and validation for construct validity of the treatment

D-uppsats om Sorgbearbetning - En longitudinell interventionsstudie av metoden Sorgbearbetning