top of page

Vennagården erbjuder företag och organisationer

Föreläsningar

 • Effektiv konflikthantering - genom förståelse och kommunikation
   

 • Stress och utmattning - förebygga, hantera och rehabilitera
   

 • Möta och bemöta vid Kris, Tragedier och Sorg
   

 • Mobbning - om förståelse, hantering och hjälp
  (inriktning för skola, både personal & elever)
   

 • Bearbeta livshändelser och få tillbaka glädje och frihet i livet
   

 • Tänk dig till ett bättre mående med KBT utan terapi
   

 • Ledarskap - om att bli en effektiv chef och ledare

Kontakta oss för offert och planering.

Workshop

Kontakta oss för offert och planering kring erat önskemål om behov och tema (se ovan) för personaldagar, del av utbildningsdagar etc.

Kontaktinfo finns här

bottom of page