top of page

Bokningsvillkor

Vid bokning

 • Namn och fullständig adress ska alltid bifogas anmälan!

 • Kom ihåg att meddela vad du bokar eller anmäler dig till och när!

 • Kom ihåg att meddela vid företagsanmälan och fakturering!

 • All bokning innebär godkännande av villkoren på denna sida.

Betalning, villkor

 

 • Betalning ska vara Vennagården tillhanda senast start enligt anvisning, via bankgiro eller Swish.

 • Företagsfakturering: Faktura skickas vid start och betalning ska vara Vennagården tillhanda senast inom 30 dagar netto. Vid försenad betalning tillkommer en förseningsavgift om 450 kr samt lagstadgad dröjesmålsränta från dag 1.

 

 

Avbokningar vid deltagande i kurs/workshop/föreläsning, villkor

 

 • Avbokningar minst 22 dagar innan start återbetalas, alternativt faktureras ej.

 • Avbokningar 8-21 dagar innan start återbetalas till 50%, alternativt faktureras halva deltagaravgiften.

 • Avbokningar inom 7 dagar före start återbetala ej, alternativt faktureras hela deltagaravgiften.

 • Hel deltagarsavgift återbetalas vid avbokning inom 21 dagar om en ny deltagare tar den avbokade platsen.

 • Avbokningen räknas ej från avsänt datum utan från det datum då mejl inkommit till info@vennagarden.se.

 

 

Avbokningar vid beställande av kurs/workshop/föreläsning

 

 • Avbokningar minst 30 dagar innan startdatum faktureras ej.

 • Avbokningar upp till 29 dagar innan startdatum faktureras för eventuella faktiska och kompensatoriska kostnader som avbokningen medfört Vennagården.

 • Avbokningen räknas ej från avsänt datum utan från det datum då mejl inkommit till info@vennagarden.se.

 

All avbokning och frågor gällande den skickas via mejl till info@vennagarden.se. Skriv avbokning i meddelandefältet.

 

 

Faktureringsinformation:

Vid anmälan med företagsfakturering lämnas:

 • Namn på deltagaren

 • Kontaktuppgifter till deltagaren, mejladress eller telefonnummer

 • Namn på deltagarens arbetsplats

 • Faktureringsadress

bottom of page