top of page

Vennagården erbjuder

Workshop

 

Ta kontrollen över dina tankar och ditt liv

(och våga tro på dig själv)

En fantastisk möjlighet till personlig utveckling som kommer att förändra livet för dig! Bli av med hinder och begränsningar i livet.

Skapa ett nytt och bättre liv, med nya möjligheter och erfarenheter!

ANMÄLAN TILL WORKSHOP

Läs mer om våra bokningsvillkor

Ta kontrollen över dina tankar och ditt liv (och våga tro på dig själv)

En fantastisk möjlighet att förstår tankarnas påverkan på optimism, möjligheter, framgång och mående, samt hur enkelt det är att ta kontrollen och förbättra livet.

Samt om hur tankarna styr din förståelse och kommunikation i mötet med människor, samt hur enkelt det är att förbättra det.

Denna workshop är en fördjupning av båda föreläsningarna Ta kontrollen över ditt liv och väga tro på dig själv, samt Ta kontrollen över dina tankar.

Du kommer att få en mängd verktyg och därmed möjligheter till personlig utveckling och kontroll över ditt liv. Det börjar med förståelse för hur ditt tänk påverkar dig. Du kommer att få konkreta tips och verktyg för hur och vilka tankar som du behöver förändra för att få återfå kontrollen över ditt liv, bli mer harmonisk, få större möjligheter att lyckas och bli lyckligare i livet.

Du kommer att få en unik och fantastisk möjlighet att förstå dig själv och hur du kan förändra dig på djupet.  Allt från att upptäcka hur ditt sätt att tänka och tolka situationer i livet har begränsat dig och hur det kan förstöra din kommunikation, möten och relationer med andra människor till hur enkelt det är att skapa de bästa förutsättningarna i livet när det gäller möten med andra människor, både i privatlivet och arbetslivet.

Om du känner att du har "fostrats" in i ett negativt tankesätt (eller den kända offerkoftan) och nu vill bli fri från den, då är detta möjligheten som du har väntat på! Du får lära dig konkreta sätt eller verktyg som kommer att förändra ditt liv på djupet, i grunden, och ge dig förutsättningar du kommer önska att du fått för länge sedan.

Upptäck och lär dig hur du tar kontrollen över dina tankar och styr ditt liv i den riktning du vill och mot de möjligheter du vill. Förstå att många bäckar små gör en stor å även i hjärnan! Genom nya och enkla sätt att tänka får du stora resultat i ditt mående, dina beteenden och ditt privatliv och arbetsliv.

Workshopen består av fem delar:

1. Det tankemässiga nuläget och varför det blivit så.

2. Hur det egentligen borde vara.

3. Kommunikation, bemötande och bygga upp relationer.

4. Betydelsen av ordvalet till tankarna för måendet

5. Hur jag kan tänka mina tankar för att förbättra livet

Böckerna: Ta kontrollen över ditt liv, samt Ta kontrollen över dina tankar ligger båda som grund för denna workshop.

Please reload

bottom of page