top of page

Certifieringskurs

Balans i Livet

 

om att förebygga, hantera och rehabilitera vid stress- och utmattning

Läs mer om våra bokningsvillkor

 

 

Lär dig att enkelt hjälpa människor med stress- och utmattningsproblematik, att ge dom den kunskap de behöver för att själva (med ditt stöd) förebygga, hantera och rehabilitera sig vid stress och utmattning! Du får del av all min erfarenhet beträffande detta och du lär dig:

 

 • Allt inför kursstart, urval av deltagare beträffande problembild, skattningshjälp mm.

 • Motivering för deltagare och sjukskrivningsfrågor.

 • Praktiska saker inför start, under kursens gång och boostergrupper efter avslut.

 • Problemlösning under kursen, t ex panikattacker, nya deltagare, uteblivna deltagare osv.

 • Hur manual, kursbok (80 sidor) med hemuppgifter kan användas.

 • Genom egen erfarenhet lära dig, dvs göra egna övningar från kursboken.

 • Att praktiskt prova och leda mindfulnessövningar som ingår i kursen.

 

Kursens bygger till stor del på KBT och Mindfulness. KBT-delen handlar om psykoedukation, förändra tankar och livsstil via olika hemuppgifter för att reducera stress och återhämta sig vid utmattning. Mindfulness är en viktig del då forskningen har visat att det har en starkt gynnsam effekt. Plus lite andra verktyg som visat sig vara väldigt användbara vid denna problematik.

 

Inom vården finns på vissa platser MultiModala Resursteam (MMR) och den här kursen har delvis liknande moment men inkluderar även de patienter (inom vården) som inte klarar av MMR-deltagande pga att de är för ”sjuka” eller de patienter som inte är tillräckligt ”sjuka” för MMR, samt att kursen är utformad speciellt för primärvården.

 

Kursen är pedagogiskt upplagd och grundtanken är att lära deltagarna praktiskt hur de kan, med stöd av handledaren och gruppen, må bättre och få kontrollen över sitt liv och sin rehabilitering dvs empowerment.

 

Gruppen träffas en gång i veckan i fem veckor, och vid behov med en boostergrupp t ex en gång i månaden.

 

Fördelar med kursen

 • Kostnadseffektivt 1, mindre tidsåtgång för att hjälpa många fler.

 • Kostnadseffektivt 2, då ca 80% av deltagarna inte behöver fler kuratorssamtal efter gruppen. (jämför med de som går i vanliga individuella samtal utan denna struktur).

 • Kostnadseffektivt 3, de som ändå vill ha fortsatt stöd går i en booster t ex en gång i månaden (jämfört med individuellt stöd).

 • Gruppdynamik, då deltagarna blir mer normaliserade i sin problematik och får stöd av varandra.

Spara resurser

På en vårdcentral så deltog under ett år totalt 75 patienter i fem kursomgångar i grupp, en gång/vecka, 2,5 timmar/tillfälle, motsvarande 75 arbetstimmar .
Jämför detta med fem individuella samtal (60 minuter) för 75 patienter, vilket motsvarar 375 arbetstimmar.

Det innebär minst 300 arbetstimmar, dvs 7.5 arbetsveckor insparade på ett år, då det oftast blir mer än fem individuella samtal för den patientgruppen.

Detta får du i kursen

 • Handledarmanual A4-format

 • Kursbok för handledare A4-format (80 sidor)

 • Diplom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Kursbok för deltagare (80 sidor)

                                                       Beställs separat och kan fås

                                                       med er logotype om ni önskar.

 

                                                          1-50 st: 120 kr/st

                                                       51 eller fler 100 kr/st

                                                       bokpriserna inkluderar moms och frakt

Bild handledarmanual.jpg
Bild kursbok handledare.jpg
Bild diplom.jpg
Bild Kursbok.jpg
bottom of page